Bạn là doanh nghiệp cung
ứng sản phẩm, hàng hóa

 • Bạn muốn mở rộng thị trường và kênh bán hàng.
  Bạn muốn tăng doanh số bán hàng.
 • Bạn cần tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.
 • Bạn đang lo lắng trong việc quản lý lực lượng bán, kênh bán.
 • Bạn không có đủ dòng tiền để mở cửa hàng (Bạn đang tìm phương án mở cửa hàng trực tiếp)
 • Bạn đang tốn chi phí cho Marketing sản phẩm.
 • Bạn đang gặp vấn đề trong việc số hóa kênh bán hàng.

Mô hình hợp tác kinh doanh
trên nền tảng Agama

1. Doanh nghiệp

2. Agama

3. Salesforce

4. Khách hàng

icon-tes-agama

Hotline tư vấn hợp tác

Gọi ngay 08 0556 039​

Tham gia nền tảng Agama


  Tải app
  Agama ngay!

  Kết nối niềm tin - Doanh thu bền vững​

  QR CODE zalo

  Your Privacy | Term & Conditions

  Copyright © AGAMA – 2024