Điều khoản và chính sách thông tin

Tôi đã đọc và hiểu đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ khi đăng ký và trở thành cộng tác viên bán hàng cho Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam. Tôi cũng cam kết rằng:

  • Các thông tin cá nhân khai báo trên đây hoàn toàn đúng sự thật.
  • Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam được phép sử dụng các thông tin do tôi đã khai báo trên phục vụ cho các mục đích quản trị.
  • Trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến nội dung thông tin tôi đã khai báo trên đây, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tải app
Agama ngay!

Kết nối niềm tin - Doanh thu bền vững​

QR CODE zalo

Your Privacy | Term & Conditions

Copyright © AGAMA – 2024